PRAKTISCHE INFORMATIE


AFWEZIGHEDEN

- Dr Pieter Provinciael: vrijdag 14/5 tem vrijdag 21/5

- Dr Katrien Adriaensen: vrijdag 14/5 tem vrijdag 28/5

- Dr Enid Raats: maandag 17/5 tem vrijdag 28/5


HUISARTSENWACHTPOST 

Voor dringende zaken in het weekend kan u terecht op de huisartsenwachtpost in Mortsel. 
Deze bevindt zich aan de spoedgevallen van het Sint-Jozef Ziekenhuis.
Maak een afspraak via het nummer 0900 10 512.