Visie en missie


Wij hebben de ambitie om kwaliteitsvolle en efficiënte zorg te verlenen aan onze patiëntenpopulatie. Daarom blijven wij nadenken hoe we dit nóg beter kunnen doen in een steeds veranderend zorglandschap.


Wij kiezen voor een wetenschappelijk bewezen geneeskunde. Wij geven advies vanuit deze expertise mét respect voor de autonomie van elke patiënt.  Zelf verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen gezondheid (zelfzorg) en die van naasten (mantelzorg) met het streven naar een gezonde levensstijl, vinden wij belangrijk. Wij willen ook oog hebben voor de meer kwetsbare mensen in onze maatschappij, zodat ook zij de weg naar passende zorg kunnen vinden.

Wij vragen van u het vertrouwen en respect om samen deze weg af te leggen.


Wij vinden zorgcontinuïteit voor onze patiënten belangrijk. Onze visie is dat patiënten best een persoonlijke relatie hebben met hun huisarts, dat hun huisarts hun vertrouwensarts is, die hun dossier opvolgt en verantwoordelijk is voor de patiënten die bij hem of haar een globaal medisch dossier hebben (GMD). De eigen huisarts neemt ook zoveel mogelijk de acute zorg op voor de eigen patiënten, maar omdat er ook grenzen zijn aan onze beschikbaarheid, engageren wij ons op praktijkniveau om deze continuïteit waar te maken van 8u ‘s morgens tot 19u ‘s avonds, op vrijdag tot 18u.


Samenwerken is voor ons essentieel. Regelmatig overleg met elkaar zorgt voor een betere gezondheidszorg als een vorm van kwaliteitscontrole.

Samenwerken met onze praktijkassistentes, verpleegkundigen en huisartsen in opleiding zorgt voor een meer professionele werking. Het helpt om ons met onze kerntaak bezig te houden: voldoende tijd nemen om te luisteren naar elke patiënt en samen te komen tot een passend beleid. Heldere en open communicatie tussen de artsen onderling en binnen de arts-patiëntrelatie is daarbij essentieel.


Wij willen ook bijdragen om de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in het algemeen te vergroten. Dat doen we door actief betrokken te zijn bij de organisatie van de huisartsenkring en in de opleiding van nieuwe huisartsen.


Kwaliteit, werkvreugde en voldoening zijn voor ons belangrijk in ons beroep. Om deze kwaliteit, maar ook de eigen bevlogenheid én de gewenste continuïteit blijvend te kunnen laten waarmaken, bewaken we de balans tussen onze capaciteit en de grootte van de zorgnood van de patiëntenpopulatie die we verzorgen.

Je kan maar een goede huisarts zijn als je zelf bevlogen blijft en eigen grenzen mag hebben.